üldine

Laste psühholoogia

Laste psühholoogia

Lastepsühholoogia
Autor: Prof.Haluk Yavuzer
Kirjastaja: Remzi Kitabevi

See raamat, mis oli mõeldud selgitama vanematele, õpetajatele, ekspertidele ja õpetajatele kogu lapse arengut alates sünnieelsest perioodist kuni puberteediea lõpuni, on ühtlasi ka põhilise arengupsühholoogia käsiraamat.

SISUKORD
SISSEJUHATUS: LASTE Psühholoogia ajalugu ja meetod
Lastepsühholoogia teema
Lastepsühholoogia lühiajalugu
Lääne mõtlejate ja koolitajate vaated lastepsühholoogiale
Türgi-islami mõtlejate ja laste psühholoogiaõpetajate arvamused
Meetodid lastepsühholoogias
Lastepsühholoogias kasutatavad meetodid
1. OSA: ARENGU UURIMINE
Arengu määratlemine
Arengu aluspõhimõtted
Arengu etapid
1. Areng sünnieelses perioodis
2. Sünnitusjärgne areng
Füüsiline areng
Kognitiivne areng
Mootori areng
Keele areng
Emotsionaalne areng
Sotsiaalne areng
2. PEATÜKK: ARENG LAPS
Füüsiline areng
Füsioloogilised põhivajadused
56 Kognitiivne areng
Mootori areng
Motoorsete oskuste arendamine
Keele areng
Emotsionaalne areng
Teak lapsekingades
Mõned tüüpilised Twitteri tüübid
Emotsionaalne areng Freudi ja Eriksoni sõnul
Sotsiaalne areng
3. PEATÜKK: ARENG ESIMESES LAPSAS
Füüsiline areng
Kognitiivne areng
Mootori areng
Keele areng
Keele arengut mõjutavad tegurid
Keele puudused
kogelemine
Emotsionaalne areng
Mõned tüüpilised Twitteri tüübid
Kaitsemehhanismid
Vanemate roll laste emotsionaalses arengus
Sotsiaalne areng
Kriitiline vanus varases lapsepõlves
Kaks ja pool vanust
Viis aastat
4. PEATÜKK: ARENG VIIMASES LAPSAS
Kognitiivne areng
Sotsiaalne areng
Kriitiline vanus hiljutises lapsepõlves
Alam vanus
Kümme aastat
5. PEATÜKK: LASTE SEKSUAALNE ARENG JA HARIDUS
Tualettruumi koolitus ja seksuaalsed emotsioonid
Seksuaalhariduse avatus või konfidentsiaalsus ja tulemused
Seksuaalsetele küsimustele vastamine
Ema ja isa suhtumine seksuaalharidusse Türgis
6. PEATÜKK: LASTE LÄHETUSKESKKOND: PEREKONNASÕBRAKOOL JA -ÕPETAJA
Perekonna roll psühho-sotsiaalses arengus
Perekondlikud mõjud lapsele
Vanemate hoiakute ja käitumise tähtsus perekonna laste suhtes
Ema ja isa laste kõige levinumad hoiakud ja käitumine
Ema ja isa poolt rakendatud distsipliin
Emotsionaalse suhtluse ja hajutatud perekonna puudumine
Ema ja isa peamised kaalutlused
Sõbrasuhted
Rühmitused ja “jõugu vanus”
kool
Hariduse eesmärk ja kooli ülesanded
Meie riiklik haridus 2000. aastal
Alusharidus
Kooli roll laste psühho-sotsiaalses arengus
Põhikooli alguse vanuse olulisus
Kooli ebaõnnestumise põhjused
õpetaja
Õpetaja kohustused ja kvalifikatsioon
Õpetaja tüübid
Õpetajate koolitus
Õpetaja ja õpilase suhted
Aktiivne kuulamine
Kooli foobia
Koolifoobia põhjused
Koolifoobia tagajärjed ja ravi